logo_mczp15.jpg

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. R.Chylińskiego jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Organem założycielskim Ośrodka jest Miasto Łódź. Siedziba Centrum mieści się w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41


PODSTAWA PRAWNA


Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. R.Chylińskiego działa w oparciu i na podstawie:

1. UCHWAŁY NR XIX/425/15  RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI Z DNIA 28.10.2015 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi
2. USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 112 z dnia 1 czerwca 2011 r.)