logo_mczp15.jpg
PDF Drukuj Email

Łódź, 09.03.2015 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania ZP/02/2015 w zakresie pakietu 1

Dotyczy pakietu 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi”.

Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi informuje, że do dnia 03.03.2015 r. do godz. 11.30 wpłynęła 1 oferta. Otwarcie ofert nastąpiło 03.03.2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 5/2015 z dnia 20.02.2015 r. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie szacunkowych danych dotyczących zakupu leków oraz środków opatrunkowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zużycia leków i środków opatrunkowych w kolejnych 12 miesiącach na kwotę: pakiet 1: 90488,15zł netto, 97727,20 zł brutto.

 

Zestawienie złożonych ofert w zakresie pakietu 1:

 

 

Nr oferty

OFERENT

Nazwa - adres

Pakiet 1

wartość w zł netto

Pakiet 1

wartość w zł brutto

1.

NEUCA S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

59 525,76

64 287,82

 

 

NEUCA S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń zaoferowała produkty z terminem ważności poniżej 18 miesięcy (0 pkt)

 

Jako najkorzystniejszą cenowo dla pakietu nr 1 wybrano ofertę firmy: NEUCA S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Oferta uzyskała 95 pkt.

 

Umowy z wykonawcami wyłonionymi w przetargu w ramach pakietu nr 2 i 3 zostaną zawarte bezpośrednio po upływie terminów zawartych w art. 94, ust. 1, pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Dyrektor MCZP

Dr n. med. Krzysztof Kumański