logo_mczp15.jpg
PDF Drukuj Email

Łódź, 04.03.2015 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania ZP/02/2015 w zakresie pakietu 2

Dotyczy pakietu 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi”.

Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi informuje, że do dnia 03.2015 r. do godz. 11.30 wpłynęły 3 oferty. Otwarcie ofert nastąpiło 03.03.2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 5/2015 z dnia 20.02.2015 r. oraz przedstawicieli 2 oferentów. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie szacunkowych danych dotyczących zakupu leków oraz środków opatrunkowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zużycia leków i środków opatrunkowych w kolejnych 12 miesiącach na kwotę: pakiet 1: 90488,15zł netto, 97727,20 zł brutto; pakiet 2: 45 871,60 zł netto, 49 804,95 zł brutto.

 

Zestawienie złożonych ofert w zakresie pakietu 2:

 

 

Nr oferty

OFERENT

Nazwa - adres

Pakiet 2

wartość w zł netto

Pakiet 2

wartość w zł brutto

2.

Mercant sp. z o.o., ul. Obywatelska 152, 94-104 Łódź

35 835,10

38 974,61

3.

SIS-MED sp. z o.o., ul. Kolumny 226 lok. 1, 93-613 Łódź

38 922,09

42 279,51

 

 

Firma Mercant sp. z o.o., ul. Obywatelska 152, 94-104 Łódź zaoferowała produkty z terminem ważności powyżej 18 miesięcy (5 pkt)

Firma SIS-MED sp. z o.o., ul. Kolumny 226 lok. 1, 93-613 Łódź zaoferowała produkty z terminem ważności poniżej 18 miesięcy (0 pkt)

 

Jako najkorzystniejszą cenowo dla pakietu nr 2 wybrano ofertę firmy: Mercant sp. z o.o., ul. Obywatelska 152, 94-104 Łódź Oferta uzyskała 100 pkt.

 

Punktacja pozostałych ofert dla pakietu 2 przedstawia się następująco:

SIS-MED sp. z o.o., ul. Kolumny 226 lok. 1, 93-613 Łódź - Oferta uzyskała 87,5 pkt

Umowy z wykonawcami wyłonionymi w przetargu w ramach pakietu nr 2 i 3 zostaną zawarte bezpośrednio po upływie terminów zawartych w art. 94, ust. 1, pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Dyrektor MCZP

Dr n. med. Krzysztof Kumański