logo_mczp15.jpg
PDF Drukuj Email

Łódź, dn. 23 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania ZP/01/2015 pn. „USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCZP”

w zakresie pakietu 2

Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi informuje, że do dnia 17.02.2015 r. do godz. 11.30 wpłynęło 7 ofert. Otwarcie ofert nastąpiło 17.02.2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 03/2015 z dnia 06.02.2015 r. oraz przedstawicieli Oferentów. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie danych szacunkowych dla pakietu nr 1 - 107 897,65 netto dla pakietu nr 2 - 124 256,80 zł netto.

 

Złożono następujące oferty:

 

 

Nr oferty

OFERENT

Nazwa - adres

PAKIET 2

Wartość netto

PAKIET 2

Wartość brutto

1

Catermed S.A., ul. Ks. Siemaszki 15A, 31-201 Kraków

122 055,40

131 819,83

2

Garden Party Krzysztof Józefowski, ul. Retkińska 79/18, 94-004 Łódź

180 270,20

194 691,81

3

Maxi-Food Usługi Gastronomiczne, Jarosław Wiśnik, ul. Przyszkolne 42, 93-552 Łódź

244 600,00

264 168,00

4

Firma „MIŚ”, pl. Wolności 6, 91-415 Łódź

450 797,80

486 861,62

5

GRAF Joanna Nieroda, ul. Piotrkowska 10, 98-100 Łask

415 820,00

449 085,60

6

Molo sp. z o.o., ul. Klonowa 16, 97-213 Smardzewice

342 440,00

369 835,20

7

Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Fel-Med.” Sp. z o.o., ul. Szpitalna 6, 92-207 Łódź

122 055,40

131 819,83

 

 

Wszyscy oferenci zadeklarowali czas dostarczenia posiłku, za który otrzymali maksymalną liczbę punktów – 10 pkt.

Z uwagi na to, że dwie oferty (Catermed S.A., ul. Ks. Siemaszki 15A, 31-201 Kraków oraz Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Fel-Med.” Sp. z o.o., ul. Szpitalna 6, 92-207 Łódź) złożyły oferty w tej samej cenie i o tej samej wadze punktowej w dniu 17.02.2015 r. na podstawie art. 91, ust. 4-5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wezwano oferentów do złożenia ofert dodatkowych w terminie do 20.02.2012 do godz. 14.00. Obaj oferenci złożyli oferty dodatkowe w wymaganym terminie. Ich wartość przedstawia się następująco:

 

 

Nr oferty

OFERENT

Nazwa - adres

PAKIET 2

Wartość netto

PAKIET 2

Wartość brutto

1

Catermed S.A., ul. Ks. Siemaszki 15A, 31-201 Kraków

118 875,60

128 385,65

2

Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Fel-Med.” Sp. z o.o., ul. Szpitalna 6, 92-207 Łódź

109 580,80

118 347,26

 

 

Wszyscy oferenci zadeklarowali czas dostarczenia posiłku, za który otrzymali maksymalną liczbę punktów – 10 pkt.

W wyniku złożenia ofert dodatkowych jako najkorzystniejszą dla pakietu nr 2 wybrano ofertę firmy:

Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Fel-Med.” Sp. z o.o., ul. Szpitalna 6, 92-207 Łódź Oferta uzyskała 100 pkt.

Punktacja pozostałych ofert dla pakietu 2 przedstawia się następująco:

Catermed S.A., ul. Ks. Siemaszki 15A, 31-201 Kraków Oferta uzyskała 92,96 pkt

Garden Party Krzysztof Józefowski, ul. Retkińska 79/18, 94-004 Łódź Oferta uzyskała 64,7 pkt.

Maxi-Food Usługi Gastronomiczne, Jarosław Wiśnik, ul. Przyszkolne 42, 93-552 Łódź Oferta uzyskała 50,32 pkt.

Molo sp. z o.o., ul. Klonowa 16, 97-213 Smardzewice Oferta uzyskała 38,8 pkt.

GRAF Joanna Nieroda, ul. Piotrkowska 10, 98-100 Łask Oferta uzyskała 33,72 pkt.

Firma „MIŚ”, pl. Wolności 6, 91-415 Łódź Oferta uzyskała 31,88 pkt.

 

Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po upływie terminów zawartych w art. 94, ust. 1, pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

 

Dyrektor MCZP

Dr n. med. Krzysztof Kumański