logo_mczp15.jpg
PDF Drukuj Email

Łódź, dn. 19 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania ZP/01/2015 pn. „USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCZP”

w zakresie pakietu 1

Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi informuje, że do dnia 17.02.2015 r. do godz. 11.30 wpłynęło 6 ofert. Otwarcie ofert nastąpiło 17.02.2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 03/2015 z dnia 06.02.2015 r. oraz przedstawicieli Oferentów. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie danych szacunkowych dla pakietu nr 1 - 107 897,65 netto dla pakietu nr 2 - 124 256,80 zł netto.

 

Złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

OFERENT

Nazwa - adres

PAKIET 1

Wartość netto

PAKIET 1

Wartość brutto

1

Catermed S.A., ul. Ks. Siemaszki 15A, 31-201 Kraków

102 959,20

111 195,94

2

Garden Party Krzysztof Józefowski, ul. Retkińska 79/18, 94-004 Łódź

145 759,10

157 419,82

3

Maxi-Food Usługi Gastronomiczne, Jarosław Wiśnik, ul. Przyszkolne 42, 93-552 Łódź

179 580,00

193 946,40

4

Firma „MIŚ”, pl. Wolności 6, 91-415 Łódź

303 490,20

327 861,62

5 (6)

Molo sp. z o.o., ul. Klonowa 16, 97-213 Smardzewice

209 510,00

226 270,80

6 (7)

Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Fel-Med.” Sp. z o.o., ul. Szpitalna 6, 92-207 Łódź

119 570,35

129 135,98

 

 

Wszyscy oferenci zadeklarowali czas dostarczenia posiłku, za który otrzymali maksymalną liczbę punktów – 10 pkt.

 

Jako najkorzystniejszą cenowo dla pakietu nr 1 wybrano ofertę firmy:

Catermed S.A., ul. Ks. Siemaszki 15A, 31-201 Kraków Oferta uzyskała 100 pkt.

Punktacja pozostałych ofert dla pakietu 1 przedstawia się następująco:

Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Fel-Med.” Sp. z o.o., ul. Szpitalna 6, 92-207 Łódź Oferta uzyskała 87,5 pkt

Garden Party Krzysztof Józefowski, ul. Retkińska 79/18, 94-004 Łódź Oferta uzyskała 73,5 pkt.

Maxi-Food Usługi Gastronomiczne, Jarosław Wiśnik, ul. Przyszkolne 42, 93-552 Łódź Oferta uzyskała 61,6 pkt.

Molo sp. z o.o., ul. Klonowa 16, 97-213 Smardzewice Oferta uzyskała 54,2 pkt.

Firma „MIŚ”, pl. Wolności 6, 91-415 Łódź Oferta uzyskała 40,5 pkt.

 

Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po upływie terminów zawartych w art. 94, ust. 1, pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Dyrektor MCZP

Dr n. med. Krzysztof Kumański