logo_mczp15.jpg
PDF Drukuj Email

 

Łódź, dn. 20.01.2015  r.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania na wykonywanie badań laboratoryjnych

Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi na podstawie art. 26, ust. 4 USTAWY z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 217) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert ogłoszonego 07.01.2015 r. w postępowaniu o udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych wpłynęły do dnia 20.01.2015 r. do godz. 11.30 wpłynęły 3 oferty:

 

Nr oferty

OFERENT

Nazwa - adres

Wartość netto

Wartość brutto

1

ALAB, Laboratoria sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa

243 597,48

243 666,31

2

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej, ul. Niemcewicza 17/19, 93-024 Łódź

124 342,05

124 342,05

3

„ARIES MED”A.Ferszt, A.Krzemień s.c., ul. Limanowskiego 194/196, 91-027 Łódź

128 150,25

128 150,25

 

Wszyscy oferenci przedstawili wymagane dokumenty i ich oferty spełniły wymogi formalne. Na podstawie VIII punktu specyfikacji konkursowej (kryterium wyboru oferty) wybrana została oferta firmy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej, ul. Niemcewicza 17/19, 93-024 Łódź jako oferta spełniająca wszystkie wymogi formalne i najkorzystniejsza cenowo.

Dr n. med. Krzysztof Kumański

Dyrektor MCZP