logo_mczp15.jpg
PDF Drukuj Email

SP ZOZ MCZP świadczy wysokiej jakości usługi medyczne zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów.Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w naszej placówce opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2009, co zostało potwierdzone certyfikatem ISO 9001. System Zarządzania Jakością działa w MCZP od 15.01.2014 r. Jednostka Certyfikująca przeprowadziła audyt w dniach 06-07.05.2014 r. Certyfikat został wydany na 3 lata z datą 19.05.2014 r.

ISO 9001:2001

 

Cele jakościowe stojące przed naszą placówką to:

•    dbałość o wysoką jakość oferowanych usług medycznych,
•    dążenie do pełnej satysfakcji naszych pacjentów,
•    stała troska o jak najlepsze warunki pracy personelu,
•    ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością.
Realizacja tych celów następuje poprzez:

•    monitorowanie jakości rozpoznawania i leczenia chorób,
•    realizowanie programów profilaktycznych,
•    stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników, których praca ma wpływ na jakość świadczonych usług,
•    udzielanie pełnej informacji o postępach leczenia,
•    budowanie przyjaznej atmosfery wokół pacjenta,
•    uzupełnianie wyposażenia w nowoczesny sprzęt medyczny.

Kierownictwo SP ZOZ MCZP dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.
Powyższa polityka jakości jest znana wszystkim pracownikom oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym.
W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowano cele szczegółowe, których realizacja jest analizowana w ramach przeglądów dokonywanych okresowo przez Kierownictwo.