logo_mczp15.jpg
PDF Drukuj Email

Poradnia Psychologiczna
92-320 Łódź, ul. Niciarniana 41
tel. 42 676 16 61

 

Poradnia Psychologiczna
93-504 Łódź, ul. Cieszkowskiego 6

 

Do świadczeń w poradni psychologicznej zalicza się:
1. Poradę psychologiczną diagnostyczną rozpoczynającą lub weryfikującą proces diagnostyczno-terapeutyczny (może wymagać od 1 do 3 porad
u jednego pacjenta), mającą na celu wykonanie :
a) pogłębionej diagnostyki osobowości;
b) ocenę procesów poznawczych;
c) ocenę innych dyspozycji psychicznych, obejmująca badanie
z wykorzystaniem niezbędnych konsultacji specjalistycznych;
d) ustalenie diagnozy psychologicznej i planu terapeutycznego.
2. Poradę psychologiczną stanowiącą element wdrożonego planu terapeutycznego, obejmującą:
a) pomoc psychologiczną;
b) niezbędne dodatkowe i kontrolne badania psychologiczne.
3. Sesję psychoterapii indywidualnej – sesję z jednym pacjentem, stanowiącą element ustalonego planu terapeutycznego, nastawioną na przepracowanie podstawowych  problemów i trudności pacjenta, prowadzoną według określonej metody.
Może być realizowana w formie:
a) interwencji kryzysowej (pomocy psychospołecznej);
b) psychoterapii krótkoterminowej;
c) psychoterapii długoterminowej;
d) psychoterapii podtrzymującej (po zakończeniu psychoterapii krótko- lub długoterminowej), jako bezpośrednia forma współpracy z pacjentem polegająca na wspieraniu i utrzymywaniu mocnych cech pacjenta,
bez ingerencji w jego zaburzone procesy.
4. Sesję psychoterapii rodzinnej – sesję z rodziną (niezależnie od liczby osób), stanowiącą element ustalonego planu terapeutycznego nastawioną na przepracowanie nasilających się problemów i trudności oznaczających dysfunkcjonalność rodziny powodującą ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych i somatycznych u członka rodziny. Powrót do zdrowia pacjenta nie jest możliwy bez oddziaływania na członków rodziny.
5. Sesję psychoterapii grupowej – sesję realizowaną w grupach pacjentów
(6 – 12 os.), stanowiącą element ustalonego planu terapeutycznego, prowadzoną według określonej metody w formie:
a) psychoterapii krótkoterminowej;
b) psychoterapii długoterminowej;
c) psychoterapii podtrzymującej (po zakończeniu psychoterapii krótko- lub długoterminowej).
6. Sesję wsparcia psychospołecznego – oddziaływanie psychospołeczne kierowane do pacjentów, ich rodzin lub innych osób stanowiących oparcie społeczne pacjenta (grupa 2 do 6 osób) realizowane w formie psychoterapii krótkoterminowej.