logo_mczp15.jpg
PDF Drukuj Email

Poradnia Leczenia Uzależnień
93-133 Łódź, ul. Kilińskiego 232
tel. 42 684 08 13

 

Poradnia Leczenia Uzależnień
92-320 Łódź, ul. Niciarniana 41
tel. 42 676 16 61

 

Do świadczeń w leczeniu uzależnień w warunkach ambulatoryjnych zalicza się:
1.    Poradę diagnostyczną rozpoczynającą lub weryfikującą proces diagnostyczno-terapeutyczny, który może wymagać od 1 do 3 porad diagnostycznych u jednego pacjenta (dotyczy także osób współuzależnionych), obejmującą:
a) zebranie wywiadu od pacjenta i rodziny;
b) ocenę stanu psychicznego i somatycznego;
c) niezbędne badanie psychologiczne;
d) niezbędne badanie diagnostyczne;
e) niezbędne konsultacje specjalistyczne i badania laboratoryjne;
f) czynności pielęgniarskie;
g) ustalenie rozpoznania i planu terapeutycznego.
2.    Poradę terapeutyczną – poradę kolejną kontynuującą leczenie według ustalonego planu terapeutycznego (dotyczy także osób uzależnionych), obejmującą ocenę:
a) stanu psychicznego i somatycznego;
b) postępów leczenia;
c) niezbędne badania laboratoryjne;
d) czynności pielęgniarskie.
3.    Poradę instruktora terapii uzależnień kontynuującą leczenie według ustalonego planu terapeutycznego (dotyczy także osób uzależnionych), obejmującą:
a) ocenę postępu leczenia;
b) realizację zadań zaplanowanych w indywidualnym planie leczenia;
c) niezbędne konsultacje specjalisty psychoterapii uzależnień lub lekarza,
w razie potrzeby;
d) działania informacyjno-motywacyjne na wstępnym etapie kontaktu pacjenta z placówką, przed ustaleniem diagnozy i indywidualnego planu leczenia.
4.    Sesję psychoterapii indywidualnej – sesję z jednym pacjentem, stanowiącą element ustalonego planu leczenia, nastawioną na przepracowanie podstawowych  problemów i trudności pacjenta, prowadzoną według określonej metody.
5.    Sesję psychoterapii rodzinnej – sesję z rodziną (dotyczy współuzależnionych, niezależnie od liczby osób), stanowiącą elementu ustalonego planu leczenia, prowadzoną według określonej metody.
6.    Sesję psychoterapii grupowej – sesję realizowaną z grupą 6- 12 osobową (dotyczy także współuzależnionych), stanowiącą element ustalonego planu leczenia, prowadzoną według określonej metody.
7.    Sesję psychoedukacyjną – sesję realizowaną w grupach pacjentów
do 25 osób (dotyczy także osób współuzależnionych), stanowiącą element ustalonego planu leczenia, prowadzoną według określonej metody.
8.    Leczenie zespołów abstynencyjnych w warunkach ambulatoryjnych (dotyczy niepowikłanych zespołów abstynencyjnych).