logo_mczp15.jpg

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania ZP/01/2015 pn. „USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCZP” w zakresie pakietu 2

 

Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi informuje, że do dnia 17.02.2015 r. do godz. 11.30 wpłynęło 7 ofert. Otwarcie ofert nastąpiło 17.02.2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 03/2015 z dnia 06.02.2015 r. oraz przedstawicieli Oferentów...

 

Więcej…
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania ZP/01/2015 pn. „USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCZP” w zakresie pakietu 1

 

Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi informuje, że do dnia 17.02.2015 r. do godz. 11.30 wpłynęło 6 ofert. Otwarcie ofert nastąpiło 17.02.2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 03/2015 z dnia 06.02.2015 r. oraz przedstawicieli Oferentów. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie danych szacunkowych dla pakietu nr 1 - 107 897,65 netto  dla pakietu nr 2 - 124 256,80 zł netto...

Więcej…
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania na wykonywanie badań laboratoryjnych

Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi na podstawie art. 26, ust. 4 USTAWY z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 217) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert ogłoszonego 07.01.2015 r...

Więcej…
 

Nowe zamówienie - usługa dostarczania posiłków dla pacjetów MCZP - ZP 01/2015


Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony na: USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCZP...

 

Więcej…
 

Konkurs ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych


Dyrektor Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ul. Niciarniana 41 w dniu 07.01.2015 r. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych. Umowa na wykonywanie badań laboratoryjnych zostanie zawarta od dnia 01.02.2015 r. do 31.01.2018...

Więcej…
 
«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»

Strona 2 z 10