logo_mczp15.jpg

Ogłoszenie - rozstrzygnięcie postępowania ZP/01/2013


Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41, niniejszym informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Wykonywanie usługi transportu sanitarnego dla pacjentów MCZP” (ZP/01/2013)...

 

Więcej…
 

Nasza oferta i opłaty

Centrum prowadzi działalność leczniczą:

1) w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – w przedsiębiorstwie o nazwie Zespół Opieki Ambulatoryjnej;
2) stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne - w przedsiębiorstwie o nazwie Zespół Opieki Stacjonarnej;
3) stacjonarne i całodobowe świadczenia inne niż szpitalne - w przedsiębiorstwie o nazwie Zespół Nieszpitalnej Opieki Stacjonarnej.

 

W ramach świadczeń gwarantowanych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia świadczenia są bezpłatne.

 

Centrum świadczy też następujące usługi odpłatne:

 

1.

- Pomiar zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu alkomatem – 5,00 zł brutto. Opłata nie dotyczy pacjentów Centrum. (ZARZĄDZENIE DYREKTORA MCZP NR 11/2013 z dnia 01.03.2013) Zarządzenie >>> http://www.mopitu.pl/dokumenty/zarzadzenie_alkomat.pdf

 

2.

- Zabieg implantacji leku Disulfiram – 350,00 zł brutto
- Zabieg usunięcie leku Disulfiram – 50,00 zł brutto

Przed zabiegiem implantacji pacjent jest badany przez lekarza, ma wykonywane badanie krwi. Zabieg wszycia wykonywany jest na sali opatrunkowej. Używamy narzędzi jednorazowych.

(ZARZĄDZENIE DYREKTORA MCZP NR 10/2013 z dnia 27.02.2013) Zarządzenie >>> http://www.mopitu.pl/dokumenty/zarzadzenie_esperal.pdf

 

Dokumentacja medyczna w Centrum jest udostępniana odpłatnie:

a) za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej pobiera się 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
b) za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej pobiera się 0,0002
przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;
c)    za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej pobiera się 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.” 
«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»

Strona 10 z 10