logo_mczp15.jpg

Rozstrzygnięcie przetargu ZP/03/2013 - Dostawa leków


Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi informuje, że do dnia 01.03.2013 r. do godz. 11.30 wpłynęło 8 ofert. Otwarcie ofert nastąpiło 01.03.2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 9/2013 z dnia 18.02.2013 r.  oraz przedstawicieli 2 oferentów...

Więcej…
 

Ogłoszenie - wydłużenie terminu składania ofert ZP/03/2013

 

W związku z wykreśleniem z pakietu 1 leków ze względu na brak produkcji    Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej (www.mczp-lodz.pl ) zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) oraz na podstawie art. 38 pkt 4 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( zwanej dalej u.p.z.p.) – tekst jednolity DZIENNIK USTAW Z 2010 R. NR 113 POZ. 759.  wydłuża czas składania ofert do 01.03.2013 do godziny 11.30. Otwarcie ofert nastąpi 01.03.2013 w siedzibie MCZP przy ul. Niciarnianej 41 (III piętro) o godz. 12.00...

 

Więcej…
 

Zapytania do przetargu: Dostawa leków i śr. opatr. ZP 03/2013

W dniach 22.02.2013 wpłynęły dwa kolejne zapytania (nr 4 i nr 5) dotyczące przetargu nieograniczonego dla zamówienia ZP/03/2013  pn.: „Dostawa leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi” ZP/03/2013...

 

Więcej…
 

Pytanie nr 6 do przetargu: Dostawa leków i śr. opatr. ZP 03/2013

W dniach 26.02.2013 wpłynęło pytanie nr 6 dotyczące przetargu nieograniczonego dla zamówienia ZP/03/2013 pn.: „Dostawa leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi” ZP/03/2013...

 

Więcej…
 

Zapytanie do przetargu: Dostawa leków i śr. opatr. ZP 03/2013

W dniach 20.02.2013 i 21.02.2013 wpłynęły dwa kolejne zapytania (nr 2 i nr 3) dotyczące przetargu nieograniczonego dla zamówienia ZP/03/2013  pn.: „Dostawa leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi” ZP/03/2013...

 

 

Więcej…
 
«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»

Strona 8 z 10