logo_mczp15.jpg

Konkurs na na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego

Dyrektor Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ul. Niciarniana 41, na podstawie Zarządzenia Nr 1834/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 01.09.2015 r. ogłasza Konkurs Ofert na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ MCZP. Oferent składa ofertę wraz z załącznikami i w sposób określony w punktach 3-9 „Zasad wyboru podmiotów uprawnionych do wykonania badania rocznych sprawozdań finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Łódź”, stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1834/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 01.09.2015 r. (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia)...

Więcej…
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania ZP/02/2015 w zakresie pakietu 1

 

Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi informuje, że do dnia 03.03.2015 r. do godz. 11.30 wpłynęła 1 oferta. Otwarcie ofert nastąpiło 03.03.2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem...

Więcej…
 

Pytanie do SIWZ dotyczące zamówienia Dostawa leków, środków opatrunkowych dla Działu Farmacj MCZP - ZP 02/2015


W dniu 26.02.2015 r. wpłynęło 5 pytań do SIWZ dotyczące zamówienia Dostawa leków, środków opatrunkowych dla Działu Farmacj MCZP - ZP 02/2015.

Pytanie 1: http://www.mczp-lodz.pl/zamowienia/2015_zp_02_leki/pytanie1.jpg
Odpowiedź - http://www.mczp-lodz.pl/zamowienia/2015_zp_02_leki/odpowiedz1.jpg

Pytanie 2: http://www.mczp-lodz.pl/zamowienia/2015_zp_02_leki/pytanie2.jpg
Odpowiedź - http://www.mczp-lodz.pl/zamowienia/2015_zp_02_leki/odpowiedz2.jpg

Pytanie 3: http://www.mczp-lodz.pl/zamowienia/2015_zp_02_leki/pytanie3.pdf
Odpowiedź - http://www.mczp-lodz.pl/zamowienia/2015_zp_02_leki/odpowiedz3.jpg

Pytanie 4: http://www.mczp-lodz.pl/zamowienia/2015_zp_02_leki/pytanie4.jpg
Odpowiedź - http://www.mczp-lodz.pl/zamowienia/2015_zp_02_leki/odpowiedz4.jpg

Pytanie 5: http://www.mczp-lodz.pl/zamowienia/2015_zp_02_leki/pytanie5.jpg
Odpowiedź - http://www.mczp-lodz.pl/zamowienia/2015_zp_02_leki/odpowiedz5.jpg

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania ZP/02/2015 pn. „Dostawa leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi w zakresie pakietu 2

 

Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi informuje, że do dnia 03.2015 r. do godz. 11.30 wpłynęły 3 oferty.  Otwarcie ofert nastąpiło 03.03.2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej

 

Więcej…
 

Nowe zamówienie - Dostawa leków, środków opatrunkowych dla Działu Farmacj MCZP - ZP 02/2015

 

Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę dla zamówienia pn.: „Dostawa leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi”...

 

Więcej…
 
«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»

Strona 1 z 10